fbpx

HƯỚNG DẪN VÀO HỌC TRÊN ĐIỆN THOẠI

HƯỚNG DẪN BẠN VÀO HỌC TRÊN ĐIỆN THOẠI

Giống như học ở trên lớp tại trung tâm, đến giờ thì giảng viên mới lên lớp, vì vậy, nếu bạn đăng nhập vào thời điểm mà Hoàng chưa đến giờ lên lớp thì, bạn sẽ nhận được thông báo: “Please wait for the host to start this meeting” có nghĩa “Hãy đợi đến lúc giảng viên vào lớp thì bạn mới học được”

Do vậy, lớp học miễn phí của Hoàng sẽ bắt đầu vào lúc 20h30 phút vào ngày cụ thể mà bạn được thông báo, thì Hoàng sẽ vào trước 30 phút để bạn vào lớp cùng giao lưu đầu giờ và kiểm tra âm thanh… Bạn nên vào lớp trước ít nhất 15 phút nhé.

Nếu bạn đăng nhập vào lúc chưa phải giờ đào tạo, thì màn hình sẽ hiển thị thông báo: Bạn chưa thể vào học được, vì chưa đến giờ học. Bạn vui lòng quay lại học đúng giờ học


Cài đặt đã hoàn tất, bây giờ bạn có thể vào học được rồi

Lớp học Miễn phí sẽ bắt đầu lúc 21h00 vào một ngày học cụ thể mà bạn đã được thông báo, Hoàng sẽ vào lớp từ 20h45 để các bạn vào lớp ổn định âm thanh, kết nối. Từ 20h45, bạn hãy mở ứng dụng và vào học theo các bước sau:

Bước 3: Mở ứng dụng Zoom

Bước 4: Chọn Join a meeting để tham gia lớp học


Bước 5: Nhập số ID mà Hoàng cấp cho bạn để tham gia lớp học

Bước 6: Bạn hãy nhập tên của bạn vào

Bước 7: Bạn hãy chọn “Join” là vào lớp học

Bước 8: Bạn hãy chọn “Calling using Internet Audio” để nghe được lời giảng của Hoàng.


Bài giảng trực tiếp trên điện thoại đã được hiện ra, bạn đang xem Hoàng thao tác và diễn giải trực tiếp.


Khi bạn chạm tay vào màn hình điện thoại, thanh công cụ sẽ hiện ra, và bạn muốn phát biểu, chia sẻ với lớp học thì bạn hãy chọn Unmute có nghĩa là bật micro của bạn lên. Bạn có thể Mute để tắt micro của bạn.